תנאי שימוש בפלא-פיימקבלי תשלומים
מיועד לכל בעל אתר/עסק ו/או כל אדם אשר גובה תשלומים באמצעות שירות פלא-פיי


מבצעי תשלומים
מיועד לכל אדם/גוף המבצע כל סוג של תשלום באמצעות שירות פלא-פיי