חשבון
 
 
 
פרטי משתמש
בחר שם משתמש וסיסמא להתחברות לחשבונך
בחר שם משתמש
(אנגלית ו/או מספרים בלבד)
בחר סיסמא
(אנגלית ו/או מספרים בלבד)
     
הקלד סיסמא שנית
 
 
 
פרטי מקבל התשלום
מספר הטלפון והדוא"ל שלך ייחשפו בפני לקוחותיך, לבירורים/שאלות במקרה הצורך, שם פרטי ושם משפחה כפי שמופיעים בת"ז
 
שם פרטי שם משפחה  
 
עיר רחוב  
   
מספר בית מיקוד
(רשות)
 
טלפון (שירות לקוחות) טל' נייד  
פקס (רשות) ת.ד
(רשות)
   
דוא"ל (לדוא"ל זה תקבל חשבוניות מס, הודעות ופניות מלקוחות)
 
 
פרטי האתר/העסק
אנא פרט בהרחבה אודות פעילות האתר/עסק
שם העסק
מספר
שם העסק באנגלית
תחום עיסוק
פרט
 
אתר אינטרנט
האם התשלומים מתבצעים באתר?
מהם המוצרים/שירותים העיקריים שיימכרו?  
         
הכנסה מוערכת
רבעון ראשון
רבעון שני
רבעון שלישי
 
מחיר ממוצע לעסקה בודדת ₪  
האם הינך כבר מחייב אשראי או משתמש בשירותי גבייה נוספים?  
פרט
כמה לקוחות בממוצע מבקשים ממך החזר כספי בחודש?
סכום כולל:
 
 
 
סוג חבילת עמלות
בחר את חבילת העמלות המתאימה לך
מה ההבדלים?
 
פרטי חשבון בנק
חשבון בנק לזיכוי הרווחים שלך בפלא-פיי
שם בנק מספר סניף
      
מספר חשבון שם חשבון
אני מצהיר בזאת כי קראתי את כל תנאי השימוש ואני מסכים לכל תנאיו