פתיחת חשבון שותף
 
 
 
פרטי משתמש
 
דואר אלקטרוני    
בחר סיסמא
(אנגלית ו/או מספרים בלבד)
 
הקלד סיסמא שנית
 
פרטי העסק
 
 
שם חברה אתר אינטרנט
שם פרטי שם משפחה
טלפון טלפון נייד
כתובת
 
פרטי חשבון בנק
 
שם בנק מספר סניף
מספר חשבון שם חשבון
 
 
אני מצהיר בזאת כי קראתי את כל תנאי השימוש ואני מסכים לכל תנאיו