פלאפיי
זיכויים לחשבון בנק
זיכויים אוטומטיים לחשבון הבנק
בכל חודש תקבל הפקדה אוטומטית לחשבון
הבנק שלך בגין היתרה שצברת בחשבונך בחודש קודם.
אין צורך לבצע פעולה ידנית כלשהי. חשבון הבנק שלך מזוכה באופן אוטומטי.