קודי תשובה של חברות האשראי
כאשר מתבצעת עסקה במערכת התשלומים, פלא-פיי שולחת לחברת האשראי בקשה לביצוע חיוב כרטיס האשראי של הלקוח.  
חברת האשראי מחזירה לפלא-פיי תשובה לבקשה-  מאושרת או נדחית.
התשובה מתקבלת ע"י קודים, שהנפוצים ביניהם מופיעים להלן:
000 -  עסקה מאושרת
003 -  התקשר לחברת האשראי
004 -  סירוב של חברת האשראי
033 -  הכרטיס אינו תקין
001 -  כרטיס אשראי חסום
002 -  כרטיס אשראי גנוב
039 -  ספרת הביקורת של הכרטיס אינה תקינה
101 - לא מכבדים דיינרס
061 - לא הוזן מספר כרטיס אשראי
157 - כרטיס אשראי תייר
133 - כרטיס אשראי תייר
036 - פג תוקף הכרטיס